රනිල භෝග ප්‍රෝටීන් ප්‍රභවයක් ලෙස......

රනිල භෝග ප්‍රෝටීන් ප්‍රභවයක් ලෙස......

රනිල භෝග ප්‍රෝටීන මෙන්ම තන්තු,විටමින්,සංකීර්ණ කාබෝහයිඩ්‍රේට්,ඛණිජ ලවණ බහුල ආහාරයකි.ඒවායේ අඩංගු මේද ප්‍රමාණය අවම නිසා දියවැඩියා රෝගීන්ටද සුදුසු ආහාරයකි.


ප්‍රෝටීන් :-

    රනිල භෝග (බෝංචි, කව්පි, පරිප්පු) බතට එක්කර ගැනීමෙන් මස් මාළු ආහාරයට නොගන්නා පුද්ගලයෙකුට උවද සිරුරට අත්‍යවශ්‍ය ඇමයිනෝ අම්ල සියල්ලම අඩංගු  ආහාර වේලක් සකසාගත හැකියි.

විටමින් :-
    රනිල භෝග විටමින් B බහුල ආහාරයකි.අර්ධ වශයෙන් පැළවුනු රනිල භෝගවල (උදා:- මුං ඇට) විටමින් B සහ C බහුලව ඇත.

යකඩ :-
    යකඩ රනිල භෝගවල අඩංගු උවද සිරුරට අවශෝෂණය පහසු නොවැ.බීජ පැල කිරීම හා පැසීමට ලක්කිරීමෙන් (උදා :- ‍තෝසේ සෑදීමේදී) යකඩ අ
ශෝෂණය වැඩිකරගත හැක.

සෝයා ප්‍රොටීන් බහුල ආහාරයකි.  TVP (Textured Vegetable Proteen) සෝයා මගින් නිපදවන වෙළඳපලින් පහසුවෙන් ලබාගත හැකි ප්‍රෝටීන් බහුල ආහාරයකි.මස් මාළු ආහාරයට නොගන්න අයට සෝයා ආහාරයට ගැනීම ඉතා ගුණදායකය.