ප්‍රෝටීන බහුල ආහාරයක් ලෙස බිත්තර

ප්‍රෝටීන බහුල ආහාරයක් ලෙස බිත්තර......

බිත්තර අනෙක් සියළුම ආහාර වලට වඩා ඉතා හොඳ ප්‍රෝටීන බහුල ආහාරයකි.  එය මිනිසාට අත්‍යවශ්‍ය සියළුම ඇමයිනෝ අම්ල , විටමින් සහ ඛනිජ ලවණ අඩංගු ආහාරයකි(විටමින් C හැර).
     කහ මදයෙහි මේදය,කෝලින් , විටමින් සහ යකඩ අඩංගු වේ. කහ මදයෙහි කැල්සියම් ප්‍රමාණය ද අධිකය. කහ මදය තුල කොලෙස්ටරෝල්  බහුල බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය.
        බිත්තර සුදු මදය සම්පූර්ණයෙන්ම වාගේ ප්‍රෝටීන වලින් සමන්විතය.
   බිත්තර වල යකඩ බහුල උවත් අවශෝෂණ හැකියාව අඩුය. එමනිසා විටමින් C බහුල ආහාරයක් සමඟ ආහාරයට ගැනීම උචිත වේ(විටමින් C යකඩ අවශෝෂණය වැඩි කරයි.).
ඔම්ලට් සෑදීමේදී එළවළු කීපයක් එක් කිරීමෙන් බිත්තර වල ඇති කොලෙස්ටරෝල් අවශෝෂණය
අවම කල හැක.
 
                      බිත්තර තම්බා , බැද හෝ ඔම්ලට් ලෙස ආහාරයට ගැනීම සුදුසුය. බිත්තර මිල අඩු පහසුවෙන් පිසිය හැකි පෝෂණීය ආහාරයකි.

ක්‍රියාශීලී නීරෝගී වැඩිහිටියෙකුට හෝ වැඩෙන ළමයෙකුට බිත්තරයක් දිනපතා ආහාරයට ගැනීම, සෞඛ්‍ය සම්පන්න දිවියකට මඟ පාදයි.
     කොලෙස්ටරෝල් අධික රෝගීන් සඳහා බිත්තර සුදු මදය හෝ සතියකට සම්පූර්ණ බිත්තර 2 -3 ආහාරයට ගත හැකිය.