පිෂ්ටමය ආහාර දිනකට දෙවරක්.......

පිෂ්ටමය ආහාර දිනකට දෙවරක්.......

ඈත අතීතයේ පටන් අපගේ ප්‍රධාන ආහාරය බත්ය.බත් සහ අනෙකුත් පිටි ආහාර අපගේ දෛනික ශක්ති අවශ්‍යතාවයෙන් විශාල කොටසක් සපයයි.

මේ අතරට.........
*බත්, පාන් සහ පාන් පිටි ආහාර, කුරක්කන්, මෙනේරි, ඉරිඟු

*අල වර්ග

*පිෂ්ඨමය ඵල වර්ග (උදා:- කොස්, දෙල්)

*රනිල භෝග

අපගේ දෛනික ශක්ති අවශ්‍යතාවයෙන් 50% -60% ක් පමණ පිටි ආහාරවලින් සපයයි.මෙම ආහාරවල ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණය අඩු වූවත්, අපගේ ප්‍රෝටීන් අවශ්‍යතාවයෙන් 50%ක් පමන සපයන්නේ පිටි ආහාරයි(අප පිටි ආහාර වැඩි ප්‍රමාණයක් අනුභව කරන නිසා)

පිටි ආහාරවල තන්තු මගින්..........


*බඩගිනි ගතිය අඩුකරයි(එමනිසා වැඩි වේලාවක් කැම නොගෙන සිටිය හැක).

*සීනි සහ කොලෙස්ටෙරෝල් අවශෝෂණ ශීඝ්‍රතාවය අඩු කරයි.

*මළ බද්ධය අඩු කරන අතර අන්ත්‍ර පිලිකා ඇතිවීම අවම කරයී.

සහල් ඇටයේ විටමින් වැඩිපුරම ඇත්තේ සහල් පොත්ත ආසන්නයේයි.එමනිසා සහල් අවම වශයෙන් පෑහීය යුතුය.සහල් තැම්බීමේදී විටමින් සහල් ඇටය තුලට අවශෝෂණයවන නිසා තැම්බූ සහල්වල පෝශණ ගුණය වැඩිය.

නිවැරදි ආහාර පුරුදු........

1)කෑම වේලෙන් 1/2 -2/3ක්වත් පිටි ආහාරවලින් සමන්විත යුතුය.

2)ලබාගත්යුතු පිටි ආහාර ප්‍රමාණය වයස,ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය,‍රැකියාව මත වෙනස්වේ.

3)මහත පුද්ගලයන්, දියවැඩියා රෝගීන් සහ සිරුර මහන්සි නොවන ‍රැකියාවන්හි නියුතුවන්නන් පිටි ආහාර අවම කල යුතුය.

4)ක්‍රීඩකයන්, සිරුර වෙහෙසවන ‍රැකියාවන්හි යෙදෙන්නන් වැඩිපුර පිටි ආහාර ගත යුතුය.

5)පිටි ආහාර කිහිපයක් එක් කිරීමෙන් ආහාරයේ පෝෂණ ගුණය වැඩි කරගත හැක(උදා:- බත් සමග කොස්)

6)සියලුම ධාන්‍ය වර්ග අවම වශයෙන් පෑහිය යුතුය.

7)තැම්බූ සහල් හෝ අවම ලෙස පාහින ලද සහල් භාවිතා කරන්න.

නිවැරදි ආහාර රටාව........

*සාමන්‍ය වැඩිහිටියෙකුට එක් වේලකට බත් අඬු කෝප්ප 2-3 ක් සෑහේ.

*ප්‍රධාන ආහාරය දිනකට තෙවරක් සම ප්‍රමාණවලින් ගත යුතුය.

*විවිධ වර්ගයේ පිටි ආහාර එක් වේලකට එක් කිරීමෙන් පෝෂණ ගුණය වැඩිකරගත හැක.

*ආප්ප 2-4, පිට්‍ටු 1-2, ඉඳි ආප්ප 5-10 ප්‍රධාන ආහාර වේලකට ගත හැක.


පාන් සහ තිරිඟු පිටි අඩුවෙන් භාවිතා කරන්න......

ශ්‍රී ලංකාවේ බහුලව භාවිතා වන පාන් පිටි 70% - 75% දක්වා පාහින ලද තිරිඟු පිටිය.පෑහීමේදී පොත්තත් සමගම ඇති විටමින් භ්, යකඩ සහ තන්තු ප්‍රමාණයක් ඉවත් වේ.

පාන් පිටි සමග වෙනත් පිටි (උදා:- කුරක්කන් පිටි) එක් කිරීම මගින් පෝෂණගුණය වැඩි කරගත හැක.ආටා පිටි අවම ලෙස පෑහීමට ලක්කරන නිසා ආහාරයට වඩා උචිත් වේ ( උදා:- පිට්‍ටු, රොටී, චපාති සෑදීම සඳහා)

නිවැරදි ආහාර පුරුදු.........

*පාන් පිටි පිසීමේදී සෝයා පිටි, කුරක්කන් පිටි මිශ්‍රකර කෑම සාදන්න.

*පාන් පිටි වෙනුවට ආටා පිටි භාවිතය වඩා උචිතය.

*පාන් කනවිට එළවළු,මස්, මාලු සමග ගන්න.(නිතර බටර්,මාජරින් ජෑම් භාවිතය සුදුසු නොවේ).