පැණි බීම බොන්නේ බලාගෙනයි

                

  නවතම පර්යේෂණ වාර්තාවට අනුව සීනි අඩංගු පැණි වර්ග සහ පලතුරු යුෂ නිතර පානය කිරීම වකුගඩු රෝග සඳහා හේතුවක් විය හැකියි. 

                  මෙම පර්යේෂණය සිදු කර ඇතේ වයස 54 ක ඇමරිකානු ජාතික කාන්තාවන් සහ පුරුෂයන් ගේ සහභාගීත්වයෙනුයි. එම කණ්ඩායම පුද්ගලයන් 185 ගෙන් සමන්විත වූ අතර, ඔවුන් වසර අටක්-දහයක් තරම් කාලයක් නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් මෙම නිගමනයට එළඹී තිබෙනවා.

                  පර්යේෂකයන් ප්‍රකාශ කරන්නේ සෝඩා වර්ග පානය සහ වකුගඩු රෝග වැඩි සබඳතාවක් පෙන්වන බවයි. එමෙන්ම සීනි යෙදූ පලතුරු බීම වර්ග ද එලෙසින්ම වකුගඩු රෝග සඳහා සබඳතාවයක් පෙන්වනවා.

                 අධික සීනි භාවිතය තරබාරුව, අධිරුධිර පීඩනය, දියවැඩියාව සහ හදවත් රෝග සඳහා හේතුවන බව සොයාගෙන තිබුණා. නමුත් අධික සීනි අඩංගු ආහාර භාවිතය වකුගඩු රෝග සඳහා බලපාන බව පර්යේෂණයකින්  හෙළිදරව් වූ පළමු අවස්ථාව මෙයයි. අධික සීනි භාවිතය ඉහත රෝගයන්ට හේතු වීම සහ එමගින් වකුගඩු මත ඇති වන බලපෑම මෙම වකුගඩු රෝග සඳහා හේතු විය හැකි බව පර්යේෂකයන් විශ්වාස කරනවා.


                එමනිසා අධික සීනි අඩංගු පලතුරු යුෂ සහ සෝදා වර්ගයේ පැණි බීම භාවිතය අවම කිරීම ඔබගේ වකුගඩුවල යහපැවැත්මට වැදගත් වේවි.

No comments:

Post a Comment