පෝලියෝ 3 කාණ්ඩය මිහිපිටින් තුරන් කරයි....

පෝලියෝ වෛරස අනු කාණ්ඩ තුන අතරින් තුන්වන කාණ්ඩය ද මිහිපිටින් තුරන් කළ බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය තහවුරු කරනවා. මෙම වෛරස් කාණ්ඩයට අවසාන වරට වාර්තා වූයේ 2012 වසරේ දී නයිජීරියාවේදීයි.
2015 වසරේ දී පෝලියෝ දෙවන අනු කණ්ඩය ද මෙලොවින් තුරන් කළ බව සෞඛ්‍ය සංවිධානය තහවුරු කළා. ඒ අනුව දැනට ලොව ඉතිරිව පවතින්නේ පෝලියෝ අනුකාණ්ඩ එක පමණයි.
පාකිස්තානය සහ ඇෆ්ගනිස්තානය යන රටවල තවමත් පෝලියෝ වෛරසය හඳුනා ගැනෙනවා. කලින් මෙම වෛරසය අප්‍රිකානු මහද්වීපයෙනුත් වාර්තා වුවත් 2016න්පසු එම පළාත්වලින් ද රෝගීන් වාර්තා වූයේ නැහැ.
මෙම වෛරස කාණ්ඩයන් පොළෝ තලයෙන් ඉවත් කිරීමත් සමගම ප්‍රතිශක්තිකරණ ඖෂධ සඳහා යොදා ගන්නා සක්‍රීය වෛරස් අනුකාණ්ඩයන්ද  ඉවත් කෙරෙනු ඇති. ඒ වෙනුවට අක්‍රිය කරන ලද වයිරස ප්‍රතිශක්තිකරණය සඳහා යොදා ගනු ලබනු ඇති.

No comments:

Post a Comment