දියවැඩියාවට විටමින් D


රුධිරයේ විටමින්-ඩී මට්ටම අඩු පුද්ගලයින් දියවැඩියාවට වැඩි අවධානමක් දක්වන බව තහවුරු කරගත් කාරණයක්. එසේවුවත් දියවැඩියා වැලැක්වීම සඳහා විටමින් D අතිරේකයක් ලෙස ලබාදීම සාර්ථකද යන්න විද්‍යාත්මකව තහවුරු කර තිබුණේ නැහැ.

     මේ පිළිබඳව පුද්ගලයින් 2423 දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදුකළ සමීක්ෂණයකින් හෙළි වූයේ විටමින් D අතිරේකයක් ලෙස ලබාදී මගින් දියවැඩියාව ඇතිවීම වැළැක්විය නොහැකි බවයි. එම නිසා දියවැඩියාව වළක්වා ගැනීම සඳහා විටමින් D අතිරේකයක් ලෙස ලබා ගැනීම බුද්ධිමත් ක්‍රියාවක් නොවන බවයි පර්යේෂකයන් සඳහන් කරන්නේ.

            කෙසේ වුවත් සිරුරේ විටමින් D ප්‍රශස්ත මට්ටමක පවත්වා ගැනීමට උදෑසන සහ සවස් වරුවේ මුදු හිරු එළියට නිරාවරණය වීම හා මාළු, බිත්තර කහමදය හා හතු වැනි විටමින් D බහුල ආහාර කෑම වේලට එක්කර ගැනීම කල හැකියි.Source - New England medical journal

No comments:

Post a Comment